Транспортиране на хранителни стоки при контролиран температурен режим

Как транспортираме хранителни стоки

Нашите цистерни са термоизолирани и са подходящи за превозване на нетрайни и бързоразвалящи се продукти, които не търпят големи температурни амплитуди. 

Част от тях са с автономно отопление за поддържане на специален топлинен режим, необходим при транспортиране на определени стоки като:

Техника

Притежаваме 43 броя специализирани цистерни за хранителни продукти, изработени по наша поръчка. Те напълно покриват европейските стандарти за безопасност и екологичност.

Капацитет

Всяка от цистерните е с обем от 31 000 литра и за оптимално използване е разделена на 4 отделения с обем от 5 хиляди, 6 хиляди и 2 по 10 хиляди литра.

Сертификат

Цистерните ни са сертифицирани за транспортиране и на хранителни АДР продукти и това ни дава право да превозваме хранителен алкохол. Всяко съоръжение е оборудвано с маркучи за товарене и разтоварване и помпа. Автоматизираната CIP система за почистване на място гарантира безкомпромисната хигиена, задължителна при транспорта с цистерни.

Камиони

Ние, от Transport and Spedition Bulgaria Ltd, сме привърженици на устойчивото развитие и опазването на природата и затова камионите ни са клас Еuro 6 – отговарят на най-строгите екологични норми в Европейския съюз.

GPS оборудване

GPS оборудването ни позволява безпроблемно проследяване на превозваната стока. Това значително повишава точността на разчетите и спазването на предварително поетите срокове на доставка и осигурява запазване качеството на продуктите.

Други наши услуги

Събиране на мляко на територията на страната.

През последните години развиваме специфична услуга – транспорт с цистерни на мляко от фермите до изкупуващите фирми.

Събиране на мляко

Работим по заявка на фермери или млекопреработвателни предприятия.

Превоз на нехранителни продукти

Имаме богат опит в превозването на нехранителни стоки до Турция и в страните от Балканския полуостров.

Превоз на нехранителни продукти

Имаме богат опит в превозването на нехранителни стоки до Турция и в страните от Балканския полуостров.