Каква е разликата между спедиция и логистика?

Какво е спедиция?

Спедицията е услуга, която управлява транспортирането на товари от начална до крайна точка. Думата дава по-общо значение на самото действие, докато “спедитор” посочва извършителя на услугата – фирма или лице. Спедиторска фирма може да бъде самата компания, извършваща превоза, както и такава, която използва външен ресурс и организира процеса. Понякога спедиторите работят с партньорска мрежа от логистични фирми, с помощта на които извършват практически транспортирането. Освен това, те имат ясно определени маршрути за движение и разпространение.

Независимо от методите, крайната цел на спедицията е товарът да пристигне в уречения час, в отлично състояние. За да бъде това обезпечено, клиентите сключват ясни договори със спедиторски компании по свой избор. Таксите за свършена работа включват разтоварване, подготовка на документация, превоз на товарителница, междинно разтоварване и товарене, освобождаване и още.

Всяка от държавите по света има своя политика по отношение на работата с външни и национални спедитори. Затова е важно да работите с фирма за спедиция, която има опит в сферата, като маршрутът се определя спрямо крайната точка и най-логичния начин за доставяне до нея. 

Какво е логистика?

Логистиката засяга, планира, изпълнява и отговаря за всички процеси, които следва да бъдат извършени, за да бъде изпълнена една голяма оперативна цел. Управлението може да засяга хора, материали, енергия, капитал, услуги или други ресурси. Задачата на логистиката е да организира и извърши процесите по оптимално най-добрият начин, удовлетворяващ нуждите на възложителя.

Логистиката използва всички свои ресурси, за да извърши транспорта качествено, при минимални разходи. За целта, е нужно изпълнителите да имат широки познания за пазара, предизвикателствата в него, конкурентите, както и актуална информация за различните маршрути и изисквания на съответните транспортни линии. Сериозно предимство е и 

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Останете във връзка с нас

Получавайте периодични новини за нашите услуги.

Следвайте ни в:

Последни Новини