НОВИНИ

Интермодален транспорт

Интермодалният транспорт е метод на транспортиране на стоки като се използват два или повече вида транспортни