Събиране на мляко на територията на страната.

Как Събираме мляко

През последните години обръщаме специално внимание на транспорта с цистерни на мляко от фермите до изкупуващите фирми. Събираме млякото с цистерни, оборудвани със собствени помпи. 

Работим по заявка на фермери или млекопреработвателни предприятия. След получаване на заявката камионът отива на място, шофьорът тества млякото и ако то съответства на стандарта, зададен от клиента, го транспортира до крайната точка. 

Така спестяваме на фермерите необходимостта от поддържане на собствен транспорт и осигуряваме максимално съхраняване на качеството на млякото. Работим с дългосрочни договори на територията на цялата страна. 

Услугата се посреща много добре и сме готови за допълнителни инвестиции и разширяване на дейността.

Техника

Нашите цистерни са термоизолирани и са подходящи за превозване на нетрайни и бързоразвалящи се продукти. 

Транспортираме хранителни стоки при контролиран температурен режим за запазване на характерните им органолептични свойства. 

Всяко съоръжение е оборудвано с маркучи за товарене и разтоварванe.

Капацитет

Разполагаме с цистерни с обем от :

-31 000 литра и за оптимално използване е разделена на 4 отделения с обем от 5 хиляди, 6 хиляди и 2 по 10 хиляди литра;

-27 000 литра, разделени на 3 хиляди, 4 хиляди и 2 по 10 хиляди литра.

-13 000 литра ,разделени на 3 хиляди литра и 2 по 5 хиляди литра;

Сертификат

Имаме внедрена система за управление на безопасността на хранителните продукти по ISO 22000 и следваме принципите на добрите производствени практики.

Разполагаме със собствена автоматизирана CIP система за почистване на място, което гарантира безкомпромисната хигиена, задължителна при транспорта с цистерни.

Ние сме привърженици на устойчивото развитие и опазването на природата и затова камионите ни са клас Euro 6 – отговарят на най-строгите екологични норми в Европейския съюз. Разполагаме с GPS оборудване, което ни позволява да знаем къде точно са товарите по всяко едно време. Непрекъснато се стремим да бъдем ефективно звено от веригата на доставките на своите клиенти, като за целта непрекъснато разширяваме предлаганите услуги.

Други наши услуги

Събиране на мляко на територията на страната.

През последните години развиваме специфична услуга – транспорт с цистерни на мляко от фермите до изкупуващите фирми.

Събиране на мляко

Работим по заявка на фермери или млекопреработвателни предприятия.

Превоз на нехранителни продукти

Имаме богат опит в превозването на нехранителни стоки до Турция и в страните от Балканския полуостров.

Превоз на нехранителни продукти

Имаме богат опит в превозването на нехранителни стоки до Турция и в страните от Балканския полуостров.